Kingspan Insulation AS 

Kingspan Insulation er verdens største produsent stive isolasjonsplater av fenolskum, PIR-isolasjon og vakuumpaneler. Firmaet er en del av Kingspan-konsernet, hvis produkter omfatter effektive varmeisolasjonsprodukter, miljøteknologi og teknologi for fornybar energi.

Kingspan-konsernet ble grunnlagt i Irland på slutten av 60-tallet, og er en global aktør med en samlet omsetning i alle sektorer på omkring 3,1 milliarder euro i 2016. Årsresultat for 2016 er tilgjengelig på vår hjemmeside www.kingspan.com >

SPU Oy, som har produsert SPU-isolasjonsplater i Finland siden 1977, skiftet navn til Kingspan Insulation Oy den 1 juli 2015. Kingspan Insulation Oy tilbyr et enormt utvalg av produkter og kompetanse på det nord-europeiske markedet for varmeisolasjon. Kingspan Insulation Oy har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Latvia, Litauen og Russland.

Kingspan isolasjonsplater (tidligere SPU isolasjonsplater)

Vårt sortiment omfatter velprøvde, testede Therma TM-isolasjonsprodukter men også nye produktserier: Fenolisk isolasjon (produktfamilien Kooltherm) og vakuumisolasjonspaneler (produktfamilien OPTIM-R).

Energieffektive isolasjonsplater fra Kingspan brukes til både nybygg og renovering. De egner seg for alle behov innen isolasjon; gulv, vegger og tak. Takket være vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram, har vi en rekke pakkeløsninger for alt fra isolering av badstuer til bygging av energinøytrale høyhus.

Våre løsninger for passive og energinøytrale bygninger kan brukes til trygg, økonomisk og økologisk konstruksjon av energieffektive bygninger.

Sterk produktutvikling

Vi investerer over 4 % av den årlige nettoomsetningen i forskning og utvikling av drift og produkter, slik at våre produkter og løsninger kan gi enda større merverdi for våre kunder. Vellykket FoU har gjort oss til markedsleder i Finland, Norden og Baltikum. 

Vi tar vare på miljøet

ekologisuus_cropped.jpg

I normale bygninger er det energi til oppvarming som står for den største miljøbelastningen. Derfor gir riktig bruk av produkter som sparer energi til oppvarming et viktig bidrag til besparingen av naturressurser for fremtidige generasjoner. Med isolasjonsplater fra Kingspan kan man bygge passivhus på en enkel og grei måte. Vi har levert isolasjonsplater til hundrevis av lavenergihus, passivhus og nullutslippsbygg.

Vi har også respekt for miljøet i driften. All elektrisitet vi bruker er generert av vindkraft siden år 2000.

Våre produkter var de første varmeisolasjonsplatene som fikk inneklimaklassifiseringen M1.

Verdier leder virksomheten

Virksomheten i Kingspan Insulation styres av verdier som hele personalet har kommet frem til i fellesskap:

  • Verdsettelse av kunden
  • Kingspan som et team
  • Banebrytende
  • Ansvar