Løsninger for boligblokker og kontorbygninger

kerrostalot_cropped.jpg

Med Kingspan isolering kan du gjennomføre isolering av både tak/himling, yttervegger og gulv med en tynn og enkel, komplett løsning. Til Kingspan-løsningene kan du få instruksjoner og til hjelp i planleggingen. Kingspan isolering er sertifisert til å brukes i bygninger i brannklasse 1 og 2. Mer informasjon om brannsikkerhet i blokker finner du på konstruktørens side.

Til våtrom i boligblokker og kontorbygninger anbefaler Kingspan Sauna-Satu. Med Sauna-Satu kan man gjennomføre isoleringen av badet enkelt, sikkert og med et tynt isolasjonslag. Membran etc gjøres i hht våtromsnormen.

Se også vår Tekniske Godkjenning dersom du trenger hjelp til hvordan du kan bruke våre produkter.

Mer informasjon: