Kingspan Therma isolasjon sparer plass på loftet

valoisa_vintti_cropped.jpg

Kingspan Therma isolering passer til varmeisolering av himlinger, uavhengig av bygningens alder eller opprinnelige konstruksjon. En takkonstruksjon med Kingspan Therma isolasjon kan gjennomføres på mange forskjellige måter, og tykkelsen på isolasjonsplatene kan velges ut fra hvilke isoleringsegenskaper som kreves og hvor mye plass man har til isolasjon. Med Kingspan Therma isolering kan man oppnå gode varmeisoleringsegenskaper med et svært tynt isolasjonslag.

Løsninger som sparer plass med Kingspan Therma isolering:

  • Man kan få opptil flere kvadratmeter mer plass på loftet enn med konkurrerende løsninger
  • Sikre konstruksjoner: lufttetthet, slipper ikke fukt inn i veggkonstruksjonen
  • Enkel konstruksjon
  • Lett å montere

Montering av Kingspan Therma platene er enkelt. Isolasjonsplatene bearbeides til riktige mål etter monteringsanvisningene og festes med tetningsskum til takkonstruksjonen. Man skal også alltid tette skjøtene mellom isolasjonsplatene med byggskum.

Ved bruk av isolasjon fra Kingspan isolering oppnår man en bra lufttetthet noe som er utrolig viktig for å oppnå et lavt varmetap.

Til isolering av loft passer for eksempel Kingspan Therma TP10 Loft (SPU Loft), Kingspan Therma TW57 (SPU FR), Kingspan Therma TW 56 Gips (SPU Gips) og Kingspan Sauna-Satu godt.

I Kingspan Insulations detaljbibliotek kan du laste ned konstruksjonstegninger til loft.

Se også vår Tekniske Godkjenning dersom du trenger hjelp til hvordan du kan bruke våre produkter.

Sjekk alltid hva kravet til brann motstand er på taket før du starter.