Passiv- og nullenergihus

passiivitalo_cropped.jpg

Moderne hus bygges oftere og oftere som passiv- og/eller nullenergihus. Det blir lagt spesielt vekt på varmeisoleringsevnen og tettheten i konstruksjonene i husene. Tettheten har stor betydning når man bygger hus som bruker lite energi.

Som isolasjonsmateriale bruker man i mange land ofte effektiv polyuretan/PIR isolasjon.

Energieffektiv bygging

God planlegging, fornuftige material- og konstruksjonsløsninger samt gjennomføring med høy kvalitet er viktige faktorer ved energieffektiv bygging. Teknisk sett er det ikke så vanskelig å bygge et energieffektivt hus, for i lavenergi- og passivhus bruker man løsninger som allerede finnes og er testet.

Redusering av husets energiforbruk

Ved redusering av husets energiforbruk bør man ta hensyn til punktene nedenfor.

 • Behovet for energi til oppvarming:
  • God varmeisolering og lufttetthet i bygningens vegger, tak og gulv
  • God varmeisolering og lufttetthet i vinduer og dører
  • Styrt ventilasjon
  • Mest mulig effektiv varmegjenvinning av avtrekksluften fra ventilasjonen
  • Klare planløsninge
 • Energiproduksjon:
  • Bruk av energieffektive metoder i oppvarming/kjøling (f.eks. jordvarme/-kjøling)
  • Minimalisering av varmetap fra oppvarmingssystemet
  • Effektiv bruk av varmeregulering for rommene i huset
 • Bruk av bygningen:
  • Passende innetemperatur
  • Moderat bruk av varmt vann
  • Lufting utføres i oppvarmingssesongen først og fremst gjennom ventilasjonsanlegget.

Tynnere konstruksjoner og mer boareal med isolasjon fra Kingspan isolering

Kingspan isolering har løsninger til alle typer vegger og tak enten huset settes opp med bindingsverks vegg eller i mur/betong.

Konstruksjonene i lavenergi- og til og med passivhus er nødvendigvis ikke tykkere enn i normale hus, og dette betyr at man sparer mye i både materiale og arbeidskostnader. Ved bruk av effektiv isolasjon vil et passivhus ikke lide av ”bunkers”-vegger og -tak.

 • I ytterveggene oppnår man et passivenerginivå med et Kingspan -isolasjonslag på ned mot 150 mm
 • I himlingen oppnår man et passivenerginivå med et Kingspan -isolasjonslagpå bare 200 mm
 • I gulvene oppnår man et passivenerginivåmed et Kingspan -isolasjonslag på bare 180 mm

I planleggingsinstruksjonene for passiveneboliger finner du bygningsdelene til passiv-, lav- og nullenergihus som bilde eller bygningstegning samt andre tilleggsinstruksjoner for byggingen.

Lufttettheten

Fordi Kingspan -isolasjonsplatene er stive og skjøtene tettes med tetningsskum, er lufttetthet en egenskap som er karakteristisk for Kingspan -konstruksjonen. Med tetningsskum får man også enkelt gjennomføringer av kanaler etc lufttette. Lufttettheten som kreves i lav- og passivenergihus (N50-verdien under 0,6), er i praksis svært vanskelig å oppnå, ettersom det oppstår luftlekkasjer i skjøtene på plasten, rundt gjennomføringene og i spiker- og skruehull. Ved å bruke Kingspan isolering forblir konstruksjonene lufttette.

Ved å bruke Kingspan Therma -isolasjon kan man bygge fuktteknisk sikkert hele året rundt. Kingspan Therma platene skades heller ikke av regn og snøvær.

Passivhus gjennomført med Kingspan isolering

Følgende husprodusenter bruker AL isolasjonsplater ved bygging av passivhus:

Bygningsdeler som passer til passivhus:

De ledende dørprodusentene leverer energieffektive ytterdører isolert med Kingspan isolering.

Krav ved bygging av lavenergi- og passivhus