Detaljbibliotek

 

detaljikirjasto.png

MERK! Det Norske Detaljbibliotek er under oppdatering og kompleteres kontinuerlig. Vennligst kontakt oss for hjelp/løsninger dersom du ikke finner det du leter etter.

Kingspan Insulations detaljbibliotek viser eksempler på konstruksjonsløsninger. 

Prosjekterende bør alltid kontrollere at detaljene passer til bygningsprosjektet i. hht. dagens krav. Kingspan Insulation AS er ikke ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av feil bruk av detaljer/løsninger.

Sjekk alltid med vår tekniske godkjenning eller ta kontakt med oss på info@kingspaninsulation.no dersom du er usikker på løsninger.

U-Verdi tabell Gulv på grunn

U-Verdi tabell Vegg: Bindingsverksvegg 48x98mm

U-Verdi tabell Vegg: Bindingsverksvegg 48x148mm

U-Verdi tabell utvendig tilleggsisolering / Rehabilitering av stendervegg

U-Verdi tabell Betongvegg/tak: Utvendig tilleggsisolering betongvegg

U-Verdi tabell Kompakt Tak/Terrasse

U-Verdi tabell Luftet Tak/Terrasse REI45 / 60

U-verdi Tabell Luftet Tak

U-Verdi tabell Betongelement

 

 Tabell 1

(Brannklasse 1 og Risikoklasse 1, 2 og 4)

Bygningsdel 

PDF detalj

 Passivhus

Krav til Passivhus i Norge

Overgang Gulv på grunn / vegg - 1.1.1

 

Eksempel Vegg med Therma isolasjon - 2.1.1

 

Eksempel Vegg med Kooltherm isolasjon - 2.1.2

Eksempel Hjørneløsning - 2.1.3

 

Eksempel innsetting av vindu - 2.1.4

 

Eksempel Overgang Etasjeskiller - 3.1.1

 

Eksempel Overgang Tak - 4.1.1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 

Eksempel Overgang Tak - 4.1.2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 

Eksempel Snitt Luftet Tak - 4.1.3

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 

Eksempel Snitt Luftet Tak - 4.1.4

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 

Eksempel Snitt Luftet Tak - 4.1.5

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 Kompakt Terrasse

 

 

Eksempel Snitt Kompakt Terrasse Enebolig - 5.1.1

 

 

Eksempel Snitt Kompakt Terrasse Enebolig - 5.1.2

 

Eksempel Snitt Kompakt Terrasse Enebolig - 5.1.3

 

Kompakt terasseløsning på trebjelkelag, utlegging av isolasjon

 Terasser, Luftet

 

 

Prinsipp for luftede terasser med trebjelkelag

 

Detalj 1

 

 Detalj 2

 Rehabilitering

 

 

Utvendig tilleggsisolering bindingsverksvegg (Therma) - 7.1.1

 

Utvendig tilleggsisolering bindingsverksvegg (Kooltherm) - 7.1.2

 

Utvendig tilleggsisolering bindingsverksvegg, (Puss på isolasjon) - 7.1.3