Veiledning for optimal innendørs mobildekning

Kingspan Insulation Oy og det tekniske universitetet i Tammerfors (TTY) har sett på faktorer som påvirker dekningen til mobilnettverket og løsningsmodeller for dette.

For bygninger med reisverk i tre, murstein og stål har vi tatt frem veiledning ”Løsning for sikring av mobildekning”, hvor man kan lese om generelle prinsipper og instruksjoner for forbedring av mobildekningen innendørs. Vi anbefaler å bruke løsningen for optimal mobildekningen i alle bygninger med Kingspan isolasjon.

Vi går også kort gjennom utfordringene med mobildekningen i bygninger av betong.