Instruksjoner for passivhus

3D_energistrukturbild_SWE_artikel.jpg

På denne siden finner du veiledning for isolasjonsløsninger til passivhus med reisverk i tre. Se mer informasjon om bygging av passivhus i Løsninger-delen.

Passivhus og lavenergihus

Egenskap

Passivhus

Lavenergihus,
Klasse 1

U-verdi   yttervegg*

 ≤   0,15 W/(m2*K)

  ≤   0,18 W/(m2*K)

U-verdi   tak*

 ≤   0,13 W/(m2*K)

  ≤   0,13 W/(m2*K)

U-verdi   gulv*

 ≤   0,15 W/(m2*K)

  ≤   0,15 W/(m2*K)

U-verdi   vindu

 ≤   0,80 W/(m2*K)

  ≤   1,20 W/(m2*K)

U-verdi   dør

 ≤   0,80 W/(m2*K)

  ≤   1,20 W/(m2*K)

Normalisert   kuldebroverdi, Ψn

 ≤   0,03 W/(m2*K)

  ≤   0,04 W/(m2*K)

 Årsgjennomsnittlig   temperaturvirkningsgrad
  for varmegjenvinner

 ≥   80%

 ≥   80%

 SFP-faktor   ventilasjonsanlegg

 ≤   1,5 kW/(m3/s)

≤ 2,0   kW/(m3/s)

 Lekkasjetall   ved 50Pa, n50

 ≤   0,6 h-1

≤ 1,0   h-1

* U-verdi regnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdelene