Tekniske egenskaper Kingspan Therma

I tabellen på denne siden er de tekniske egenskapene til Kingspan Therma isolering oppført.

Kingspan Therma isolering, PIR
Produktene er CE-merkede

Egenskaper

Produkter

Cellestruktur

Over 90 % lukkede celler

 

Varmeledningsevne
EN ISO 10456, EN 13165
konstruksjonsverdi λU
= oppgitt verdi λD (under normale forhold)

 

0,023 W/mK, diffusjonstett belegg

SPU AL
SPU P
SPU Loft
SPU Sauna-Satu
SPU R
SPU Rehabplate

0,022 W/mK, diffusjonstett belegg

SPU SP

Diffusjonsåpent belegg

0,025 W/mK, tykkelse > 120 mm
0,026 W/mK, tykkelse 80–120 mm
0,027 W/mK, tykkelse < 80 mm

SPU FR
SPU B
SPU H

0,034 W/mK (beregnet verdi for gips-PUR-kombinasjonen)

SPU Gips 40 (PU = PUR)

0,031 W/mK (beregnet verdi for gips-PUR-kombinasjonen)

SPU Gips 70 (PU = PUR)

Tetthet

32–38 kg/m3, etter produktet

 

Absorbering av vann EN 12087

≤ 1,5 til. -%

 

Gjennomslipp av vanndamp
- isolasjon uten belegg

0,1–1,2 * 10-12 kg/msPa

 

Trykkfasthet EN 826

≥ 100 kPa

 

Trekkstyrke EN 1607

   

Varmeutvidelseskoeffisient

5–8 * 10-5 / ºC

 

Reaksjon ved brann
EN 13501-1,
EN 13823,
EN ISO 11925-2

B-s1, d0

SPU FR
SPU Gips (gipsplatebelegg)

E

Diffusjonstett aluminiumslaminat SPU AL
Plate uten belegg SPU H

F

Betongindustriens spesiallaminat SPU P
Diffusjonstett belegg uten aluminium SPU R
Diffusjonstett belegg uten aluminium SPU RF
Bitumenlaminat SPU B

Varmebestand (normalprodukter)

-40 ... +100 ºC, kortvarig +250 ºC

 

- antennelsestemperatur

Over +400 °C, ved flammer ca. +300 ºC

 

Gjennomslipp av radon

≈0 %

Diffusjonstett belegg SPU AL, SPU P, SPU R

 

CE

Ytelseserklæring (DoP)

Mer informasjon