Tester og rapporter

Hundrevis av passiv- og nullenergibygninger er oppført på en sikker måte med Kingspan isolasjon. Isolasjonsløsningene våre, som er en av de mest effektive på markedet, er basert på omfattende undersøkelser og tester. Det er forsket på produktene våre i flere år både når det gjelder vanndampmotstand og lufttetthet. Kingspan Insulation Oy bruker årlig over fire prosent av omsetningen på utvikling av virksomheten og produktutvikling. På dokumentert grunnlag er det lett for oss å være stolte av produktene våre. På denne siden finner du en oppsummering av resultatene av tester og rapporter.

Vanndampmotstand

På bildet nedenfor vises vanndampmotstanden i visse bygningsmaterialer:

water vapour resistance

Vanndampmotstanden i Kingspan Therma isolasjonen med aluminiumslaminat er omtrent åtte ganger så høy som i en plastfilm på 0,2 mm.  Ved bruk av Kingspan isolasjon trenger man i fremtiden ikke ekstra fuktsperre.

Lufttetthet

Med Kingspan Therma isolasjon oppnår man lufttetthetsnivået som kreves av lavenergi- og passivbygging (N50 under 0,6) med helt normale konstruksjoner. Isolasjonsplatenes skjøter og gjennomføringer tettes med polyuretanskum. Skjøter som er dypere enn 10 cm, tettes i to eller flere omganger. Isolasjonsplatenes skjøter skal tapes. Finlands tetteste hus, et passivhus med Kingspan isolering bygd i Mäntyharju av Suutarinen-selskapene. Dette husets lufttetthet, n50 var på 0,09.

M1-klassifisering

Kingspan Therma isolasjon er M1-klassifisert.

Fuktteknisk sikkerhet

Det er gjennomført svært allsidige undersøkelser av passivkonstruksjonene til Kingspan Therma isolasjon både av VTT (Finlands teknologiske forskningssentral) og TTY (det tekniske universitetet i Tammerfors). Vi har rapporter fra VTT om den fukttekniske effekten i passivkonstruksjoner med Kingspan Therma isolasjon: VTT-S-01984-09, VTT-S-07325-10, VTT-S-00396-09, VTT-S-10928-08, VTT-S-00428-09, VTT-S-00430-09, VTT-S-00433-09, VTT-S-00434-09, VTT-S-00397-09 ja VTT-S-01985-09. I tillegg støtter disse rapportene den fukttekniske effekten hos Kingspan Therma isolasjon: TTY-raportti 1240, TTY-raportti 1338, TTY-raportti 1241 ja TTY-raportti 1340.

Brannteknisk sikkerhet

Kingspan Therma isolasjon har godkjenning for bruk i bygg i brannklasse 1, 2 (TG2011g) og 3 (tak terrasser)

Rapporter

VTT-C-6665-11 SPU Eristeet (SPU Eristeiden käyttö P1-paloluokan kerrostalon seinärakenteissa)
VTT-R-07831-11 SPU Eristeiden paloturvallinen käyttö ullakon yläpohjassa
VTT-R-05666-11 Monoroc EE-Energiatehokas eristerappaus-rakenteen paloturvallinen käyttä julkisivussa
VTT-S-01984-09 SPU System Oy:n seinärakenteen korjauskonseptin kosteustekninen toimivuus
VTT-S-06111-09 SPU- eristeiden betonisandwich-elementtien uritustarve
VTT-S-07325-10 SPU Systems Oy:n betonikuorisen BSW-elementin kosteustekninen toimivuus ulkoseinässä
VTT-S-00396-09 SPU-Systems Oy:n SPU-eristeellä ja mineraalivillalla eristetyn seinärakenteen kosteustekninen toimivuus
VTT-S-10928-08  SPU Systems Oy:n betonikuorisen passiivienergia-seinän kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00428-09 SPU-eristeisen puurunkoseinän kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00430-09 SPU-eristeisen yläpohjan kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00433-09 SPU-eristeisen puurankaisen yläpohjan kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00434-09 SPU-eristeisen passiivienergiatason alapohjarakenteen kosteustekninen toimivuus
VTT-S-00397-09 SPU Systems Oy:n betonikuorisen rapatun passiivienergiaseinän kosteustekninen toimivuus
VTT-S-01985-09 Kooste SPU Systems Oy:n passiivienergiatasonrakenteiden kosteusteknisen toimivuustarkastelun tuloksista

Rapporter

TTY raportti 1240 Polyuretaanieristeen lämmönjohtavuus eri lämpötila- ja kosteusolosuhteissa 
TTY raportti 1338 Polyuretaanieristeen vedenimeytymisen määritys pitkäaikaisessa upotuksessa
TTY raportti 1241 Polyuretaanieristeen vesihöyrynläpäisevyys
TTY raportti 1340 Vesiupotuksen vaikutus polyuretaanieristeen lämmönjohtavuuteen
TTY Palo/1719/2009  SPU Systems Oy:n valmistaman polyuretaanieristeen käyttäytyminen korkeissa lämpötiloissa
VTT RTE 4560/04

Höyrynsulkulevyjen vaikutus paloturvallisuuteen

Mer informasjon

Dersom du trenger mer informasjon om undersøkelsene som er nevnt på denne siden, kan du ta kontakt med produktutviklingsteamet vårt: info@kingspaninsulation.no

Produktion och produktutveckling

E-postadresser på denne siden er på formen fornavn.etternavn@kingspan.com.

Raija Pajunen
Kvalitetskoordinator
 
Tlf. +358 20 778 6718
 
Kari Tervola
Produksjonsleder
 
Tlf. +358 (0)400 585 327
 
Emmi Ranta
Sjef For Produksjonsplanlegging
 
Tlf. +358 (0)50 535 0975
 
Pasi Käkelä
R&D Direktør
 
Tlf. +358 (0)40 754 2257
 
Antti Viitanen
Product Manager
 
Tlf. +358 20 778 6752
 
Helinä Hietaoja
Sjef For Produksjonsplanlegging
 
 
 
Sanni Grén
Utviklingsingeniør
 
 
 
Toni Karilahti
 
 
 
Teemu Ranta