Kingspan Therma TP10 Loft (før SPU Loft)

Se forhandlere

Platestørrelser 1200 x 2600 mm
Tykkelse 70 / 90 / 120 / 160 mm
Varmeledningsevne λD 0,022 W/mK
Not/fjær Hel not og fjær på langsidene, rette ender
Belegg Diffusjonstett aluminiumslaminat på begge sidene av platen

Utnyttelse av kalde loft

I mange bygninger er etterisolering av et kaldt loft en fornuftig måte å skaffe seg ekstra boareal på. Ettersisolasjon av loft ved hjelp av Therma TP10 Loft (før SPU Loft) -metoden vil gi betydelig innsparing i energiforbruket. Varmetapet som oppstår på grunn av dårlig isolerte loft er betydelig i mange hus.

Mer plass

Med Therma TP10 Loft oppnår man et svært effektivt resultat med betydelig mindre isolasjonstykkelse sammenlignet med tradisjonelle isolasjonsalternativer. Loftet får da betydelig mer høyde og bruksareal.

Kingspan Therma isolasjon blir ikke våt og verken krymper, råtner eller mugner. Varmeisolasjonsegenskapene forblir uforandret. Kingspan Therma isoleringens funksjon er konstatert i flere upartiske undersøkelser utført av blant annet Tammerfors tekniske universitet (TTY) og den finske statens tekniske forskningssenter (VTT). Kingspan Therma isolering fikk som den første varmeisolasjonen miljøklassifiseringen M1, som er den reneste klassifiseringen for bygningsmaterialer. Kingspan Therma isolasjon er CE-merkede produkter og har ti års garanti.

Kledning

Hvis man velger gips til innvendig kledning, anbefales Therma TP10 -isolasjonsplater som ekstra innvendig isolasjonslag. Platene monteres ved å spikre eller skru dem fast i konstruksjon på tvers i forhold til takstolene. Skjøtene mellom platene skal alltid tettes med fugeskum. Dette gjelder også alle avslutninger mot vegger etc hvor man lager en 1cm fuge for å få en så tett konstruksjon som mulig (det skal tapes over skjøter og fugerr med diffusjonstett teip). Monteringslektene til festing av gipsplater skrues gjennom Kingspan Therma-isolasjonsplatene ved takstolene.

Bruksområder

I tak- og veggkonstruksjoner i nybygg og renoveringsprosjekter.