Enebolig Asker

Enebolig Asker

Fakta

Kunde: Privat

SPU Produkt: SPU AL 100, 120 og 160

Gruppering: Nybygg Enebolig

Prosjektets størrelse: Enebolig på totalt 260m2

Arkitekt: LOGG Arkitekter AS

Referanse: Norleif Skeide, tlf 00 47 41 07 73 41

Sted: Asker

Les mer om Delnor AS her: www.plusshus.no, www.folkehuset.no, www.folkehust.com

 

Huset er satt opp etter Europeiske krav til passivhus med u-verdi i tak bedre en 0,07 W/m2K og vegger med u-verdi på under 0,09W/m2K.

Huset ble designet med bindingsverksvegger 48x98mm med 100 mm SPU AL mellom stavene og 160mm Spu AL på innsiden. For enkelt å kunne legge skjult el- anlegg ble det på foret ytterlig 50mm mineralull på innsiden.

Det flate taket ble bygget med limtresperrer for å kunne få store åpne rom uten synlige dragere under himlingen. Taket ble isolert med 3x120 mm Spu AL mellom limtresperrene og 100mm mineralull under, mellom himlingssperrene 48x98mm.

«SPU som er et miljøvennlig produkt og CE merket og som gjør veggen ca. 40 % tynnere, mens en oppnår den samme U-verdien. Det er dette produktet jeg nå også anvender i fremtidige bygg. Mer-kostnaden for isolasjonen ble ca. kr 80.000.- mot mineralull.

 

En sparte ca. 200 arbeidstimer for snekker (a kr. 395 pluss MVA = ca. kr. 80.000 eks mva.) ved bruk av SPU kontra mineralull, pluss halve dimensjonen på ytterveggens innvending bindingsverk.

Pluss at en fikk ca. 26m2 ekstra boareal innvendig (BRA) til kvm priser kring kr. 40.000 i området, så dette ble også en veldig lønnsom investering også for tiltakshaveren.

Norleif Skeide