Enebolig Sogndal

Kunde:                 Privat

SPU Produkt: SPU AL 120 og 160

Gruppering: Nybygg Enebolig

Prosjektets størrelse: Enebolig på ca. 300m2 BRA

Referanse: Norleif Skeide, tlf 00 47 41 07 73 41

Sted: Sogndal

Les mer om Delnor AS her: www.plusshus.no, www.folkehuset.no, www.folkehuset.com

Huset er satt opp med vegger som har U-verdi på 0,09 og tak som har U-verdi under 0,07 W/m2K.

Dette tilfredsstiller kravet i henhold til den Europeiske Passivhus standarden

Huset ble designet med bindingsverksvegger 48x98mm med 100 mm mineralull mellom stavene og 160mm Spu AL på innsiden. For enkelt å kunne legge skjult el- anlegg ble det på foret ytterlig 50mm mineralull på innsiden.

Det skrå taket ble bygget med mye limtresperrer på 200mm. Det ble lagt 150mm mineralull mellom sperrene. Taket ble ytterlig isolert med 2x120 mm Spu AL på utsiden av sperrene.

«SPU som er et miljøvennlig produkt og CE merket og som i dette tilfellet gjorde tak og vegger ca. 30 % tynnere, men opprettholdt samme U-verdi. 

En sparte over 200 arbeidstimer for snekker arbeidet på denne jobben ved bruk av SPU kontra å bygge tak og vegger med kun mineralull. 

...og ved å få over 20m2 ekstra boareal innvendig er dette en veldig lønnsom måte å bygge på»

Norleif Skeide