Siljeströms

Fakta

  • Kunde: Siljeströms
  • SPU Produkt: SPU AL 30,60,150,160,170 og Loft 70
  • Gruppering: Passivhus
  • Prosjektets størelse: 80m²
  • Referanse: Mattias Eklund
  • Sted: Eskilstuna
  • Les mer om Siljeströms: www.siljestroms.se

"Siljeströms målsättning att ligga i framkant gällande innovativa byggmetoder och material har resulterat i att de sedan en tid projekterat ett passivhus som innehåller ett antal nya byggmetoder"

Under 2013 har Siljeströms genomfört ett utvecklingsprojekt för hållbart och energisnålt byggande. Bostadshuset på c:a 80 kvm är ett passivhus. Eftersom det uppförs på en gammal gård med befintliga byggnader från 1700-talet var det viktigt att byggnaden skulle passa in i stilen. Uteslutet var därför de tjocka väggar som ofta ses vid byggande av passivhus.

Med SPU:s produkter kunde vi hitta en energieffektiv lösning som fyller FEBY:s passivhuskriterier för såväl ytterväggar som yttertak. Genomförandet av projektet flöt mycket smidigt och till en lägre kostnad än budgeterat. Samarbetet med SPU har fungerat smidigt med snabba svar på frågor och korrekta leveranser”

– Mattias Eklund