SnickarPer-Dører

Fakta

  • Kundenavn: SnickarPer
  • SPU Produkt: SPU H Sipede plater
  • Gruppering: Dører, industri kunde
  • Prosjektets størrelse: Løpende
  • Referanse: Tommy Ström
  • Sted: Värnamo
  • Les mer om SnickarPer: www.snickarper.se

SnickarPer bygger dører i Småland, Sverige og på smålandsk vis: En og en for hand. Ytterdører med handverkskvalitet til fingerspissene. Fra materialvalg, konstruksjon og finish til funksjon. Deres dører er tegnede og utviklet av kjente og respekterte designere.

SnickarPer startet i 1935 med å produsere dører. I dag produser de ytterdører, garasjeporter og innerdører. SnickarPer ser dørene som husets sjel og et grunn emne i husets arkitektur. Isolasjonen vi leverer til SnickarPer er sipede plater i spesial format. Slettheten på platene er ytterst viktig ettersom minste ujevnhet kommer å sees på den ferdige døren. Toleransene på isolasjonen er derfor så liten som +0 og -0,3 mm.

”Vi har valt SPU-Isolering till del av vår sandwichfyllning, då vi behöver ett material med lågt U-värde”

- Tommy Ström