DHL, etterisolering 1400 m²

Fakta

  • Kundenavn: DHL
  • SPU Produkt: SPU AL50, SPU AL100, SPU AL150
  • Gruppering: Etterisolering
  • Prosjektets størrelse: 1400 m²
  • Referanse: Entreprenør Sören Nordin, Norab
  • Sted: Västberga Allé 41, Stockholm
  • Les mer om Norab: www.norab.se

Firmaet Norab ble etablert i 1984 og drives av Sören Nordin. Norab står for nøyaktighet, kvalitet, god kommunikasjon samt ryddighet med miljøansvar. De gjør nybygg og renoveringer.

dhl_logo.gif

Prosjektet tilsammen med SPU isolering kom opp i det DHL hadde behov for å renovere samt tilleggs isolere utsiden på et av sine bygg i Västberga. Då falt valget på SPU isolasjon for å minimere isolasjonens tykkelse.

"Detta är första gången vi arbetar med SPU:s isolerings skivor och trots detta har arbetet gott mycket fort. Skivorna är smidiga och enkla att montera. Det gick fort att hitta ett snabbt monterings förfarande."

– Sören Nordin